תמ״א 38

מה זה תמ״א 38

תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ”א 38) היא אוסף תקנות שמטרתו העיקרית היא לטפל בסיכונים הנובעים מרעידות אדמה. התוכנית הוכנה ביוזמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, על ידי צוות גדול של מתכננים, אנשי מקצוע ויועצים. התכנית אושרה על ידי ממשלת ישראל, ב-14 באפריל 2005.

לגבי מבני מגורים הזכאים לזכויות הבנייה מכוח התמ”א, רשאית הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לאשר את אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • חיזוק המבנה בלבד, ללא תוספות בנייה.
  • סגירה ומילוי של הקומה המפולשת לשם בניית דירות חדשות, או לשם הרחבת שטח הדירות שבקומה הראשונה.
  • הקמת עד שתי קומות בהן ניתן לבנות דירות חדשות או להרחיב את שטח הקומה שמתחת.
  • הקמת אגף נוסף בשטח של שתי קומות טיפוסיות בבניין הקיים לשם בניית דירות חדשות.
  • הקמת קומה חלקית נוספת בשטח של עד מחצית משטח הקומה שמתחתיה.
  • השטח יכול לשמש להוספת יחידות דיור או להרחבת הדירות שבקומה מתחת.
  • חיזוק המבנה והרחבת יחידות הדיור הקיימות (עד 25 מ”ר ברוטו לכל דירה).
  • התוספת חייבת לכלול ממ”ד (12 מ”ר ברוטו ו- 9 מ”ר נטו).

חניה

עיצוב הבניין

מעלית

בבניינים שאינם בנייני מגורים, רשאית הוועדה המקומית לאשר תוספת קומה אחת או תוספת אגף בשטח קומה טיפוסית. כמו כן מאפשרת התמ”א להרוס את הבניין הקיים, אשר דורש חיזוק לפי התמ”א, ולהקימו מחדש לפי זכויות הבניה של התוכניות החלות במקום, בתוספת זכויות הבניה אותן ניתן לקבל מכוח תמ”א 38. התמ”א מתייחסת בין היתר גם לנושאים הבאים:

התמ”א דורשת הצגת פתרון חנייה, לשביעות רצונו של מהנדס הוועדה המקומית, וזאת עבור הדירות החדשות והשלמת חניות שנגרעו עבור הדירות הקיימות. עם זאת הוועדה המקומית רשאית לפטור את הבניין מכך אם הדבר אינו אפשרי, בתנאים כפי שמפורטים בתמ”א.

במקרה של תוספות בנייה, עיצוב התוספות צריך להתאים לעיצוב הקיים של הבניין. תוספת מרחבים מוגנים – התמ”א מאפשרת תוספת מרחבים מוגנים למבנים הן בצורת ממ”ד (מרחב מוגן דירתי) והן בצורת ממ”ק (מרחב מוגן קומתי).

התוכנית מאפשרת תוספת מעלית, גם באופן החורג מקווי הבנייה הרגילים של הבניין.

לחברתנו נסיון רב בהובלת פרוייקטי תמ”א 38 החל משלב התכנון דרך מתן שירותי ייעוץ וכלה בהובלת הפרוייקט וביצועו לשביעות הרצון של לקוחותינו. לקבלת מידע נוסף ו/או קביעת פגישת ייעוץ עם אחד מנציגינו אנא צרו קשר.

לחברתנו נסיון רב בהובלת פרוייקטי תמ”א 38 החל משלב התכנון דרך מתן שירותי ייעוץ וכלה בהובלת הפרוייקט וביצועו לשביעות הרצון של לקוחותינו. לקבלת מידע נוסף ו/או קביעת פגישת ייעוץ עם אחד מנציגינו אנא צרו קשר.

יש שאלות ? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!